• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • مرجع شعبه مرکزی
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

جملات بزرگان

 

قالَ اَمیرُالمُوْمِنینَ عَلِیُّ بْنُ اَبیطالب(علیه السلام):

مِنْ کُنُوزِ الْجَنَّهِ الْبِرُّ وَ إِخْفاءُ الْعَمَلِ وَ الصَّبْرُ عَلَی الرَّزایا وَ کِتْمانُ الْمَصائِبِ.

ادامه مطلب...

Flowplayer quick start

 

اهدای کتاب، اهدای اندیشه

 

 

 

مجموع تعداد کتب اهدایی(سال 93)

 

 

کتب هدایی
تعداد عنوان در ماه       1436 6535 6364 2391 1748 6638 3052 2131 2595
تعداد نسخه در ماه       1970 8187 9538 7593 3241 9117 6490 2507 3138

 

 

 

 

 

نام اهدا کنندگان (سال 93)

 

 

 

- حرف اول نام خانوادگی مورد نظرتان را انتخاب کنید.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

نام و نام خانوادگی
اخوان عطار ، زهرا      

               
اخلاقی، سحرسادات         

             
انتشارات کلید آموزش      

             
آذرخشی، گیلاندخت        

             

آذر فر،سامان

         

           
آقامیری ،راحله          

         

آقای رضایی          

           
آلانی ، محمد رضا          

       

 
ارسطوئیان ، میلاد          

           
اسکندری پور ، امیر محمد          

           
اسکندری ، حسن          

           

اسکویی،بهزاد

         

         

اسلامی ، منیره
 

         

           
اشتری ماهینی ، معصومه          

         

اصل طلب ، نرگس          

           
اکباتان همدانی ، سمیه          

           
انتشارات بنیاد خیریه ی الزهرا (ع)          

         

 

احمدی، راضیه            

         
اخوان، فاطمه            

         
اخوان، مهدی            

         
اکبری، فرشته            

         
ابوالقاسمی، عباس              

       
اسدی، علی اکبر              

       
اعتمادی فرد، علی              

       
آقای غیاثی                

     
احمدزاده، امیرحسین                

     
احمدیان، سیدجعفر                

     
اسماعیلی، محمدرضا                

     
آذری                  

   
آقایی، حامد                  

   
احمد پناه، مصطفی                  

   
ابصار، مجتبی                    

 
اسدی جعفری، زینب                    

 
اسدی، الهام                    

 
افزونی، محمد علی                    

 
امیری، محمدامین                    

 
آشوری ، ندا                      

آقاسی، مریم                      

ابراهیم زاده، احمد                      

احمدی، محسن                      

استیری، مجید                      

اصفهانی، اکرم                      

افتخاری راد، علیرضا                      

امیری، ابوالفضل                      

ببهمنی ، سکینه      

               
باغبان هنگامه          

           
بازیان، پروین            

         
بهادری راد، پاشا            

         
باغستانی، اکرم                

     
باقری، فریده                

     
باقرزاده فتحی، آزاده                      
باقری، اکرم                      
برات وند، ذلیخا                      
بنی پور، مژگان                      
بیگدلی، هنگامه                      
باستان، لیلا                      
برومند، محبوبه                      
بدیعی، مسعود                      
بشیری، سیدمحمدمهدی                      
بیات، سارا                      
بیطرفان فمی، مریم                      
پورفرید، نجمه        

             
پور جمعه ،فرشته          

           
پورقدیری اصفهانی، سعید            

 

       
پالیده، محمدرضا                

     
پرندوش، محمد حسین                  

   
پورفرید، علیرضا                  

   
پورمقدم، حسین                    

 
پرندوش، محمد حسین                      

تقوی، محمدحسین        

host.kanoon-ansar.ir/tabatabaei/pdf/ehdaye_ketab/mordad/taghavi.pdf

             
تک تهرانی، سیدسعید        

             
تمیزی، هیام        

 

   

تاجیک لیلا          

           
توسلی ابراهیم          

           
توکلی، شاهرخ              

       
توکلی، علی              

       
توکلی، محمد              

     

تقوی، علیرضا                

     
تبریزی ورزقانی، مهتاب                      
توسلی، محسن                      
جعفرکریمی، ناصر        

             
جلالتی، بهار        

       

   
جلائی، سیده فاطمه        

http://host.kanoon-ansar.ir/tabatabaei/pdf/ehdaye_ketab/mordad/jalaei.pdf

             
جودی، مهدیه        

             
جلالیان ،زهرا          

           
جوادی نژاد ، فائزه          

           
جعفرپور، زهرا            

         
جابرانصاری، علیرضا              

       
جعفرپور، مصطفی              

     
جوادی، آرزو              

       
جابرانصاری، وحید                

     
جانبزرگی، مجید                

     
جوانمردی، شیلان                  

   
جعفرکریمی، حمزه                    

 
جعفری، محمد حسین                    

 
جباروند، وحید                      

جلالی، مریم                      

جوادی کیان، خسرو                      

حسینی، محمد        

             
حقیقت، مژگان        

             
حیرانی نوبری ، محمد علی      

               
حاجی فتح اله، آذر          

           

حشمتی ، لیلا

 

         

           
حمیدی میلانی ، آذین          

           
حسنی، محمدرضا            

         
حبیبی، محمدعلی              

       
حسنی، فریده              

       
حسین زاده، محمدرضا              

     
حبیبی کرمانی، راضیه                

 

     
حاتمی هنزاء، راضیه                  

 
حاجی خانی، آریا                  

   
حسنی، محمدرضا                  

   
حفظی، محسن                  

   
حاجی اکبری، فاطمه                    

 
حسینی لواسانی، سیدعلیرضا                    

 
حسینی مدنی، زهرا                    

 
حسن خانی، منصوره                      

حسینی منش، سمانه                      

حکیمی نیا، حسن                      

حیدری زادگان، شیما                      

حیدری مقدم، قاسم                      

خداوردی ، نادر      

               
خسروجردی ، ندا      

               
خورچه فراهانی، مرضیه        

     

     
خوشخو ، امیر دخت      

     

       

خانم شهبازی

         

           
خداپرست، علی اصغر          

           
خانم حصیبی                

     
خرازیان، شکوه                

     
خانی پور، رضا                  

   
خوشبختی، محسن                  

   
خانعلی زاده، رقیه                    

 
خرازی، شکوه                    

 
خزاعی، سهیلا                    

 
خیرابی ،نیاز                    

 
خارستانی، فاطمه                      

خانم سوداگر                      

خدا کریمی، مهیار                      

خرم دره، گلناز                      

خوش رضا، مریم                      

دادرس        

             
دانشگاه علوم اقتصادی        

 

         
دمیرچلی، سولماز        

             
دهمردان، علیرضا        

             
دانشگر، ستاره          

           
دلاوری عدالت ، فرح وش          

         

دوستی ، محمد حسین          

           
دیده ور ، نجمه          

           
داورزنی، سمانه              

     

داوری، علی                

     
دبیرستان کمال                

     
دعاگوی کربلایی، ایمان                

     
دورفرد، سیدحسن                

     
داورتهرانی، بابک                  

   
دبیری خواه، زهره                  

   
دانش فهیم ، نرگس                    

 
دانشور، شیرین                    

 
دالوند، معصومه                      

دستاران ممقانی، احمد                      

ذوقی ، علی          

           
ذاکرفرد، مرضیه سادات            

         
رمضانی، عماد        

             
رزمگاه ، صدیقه          

   

     
رحیمی، مریم            

         
راد، سیدمسعود              

     
رستگار، علی              

       
رسول زاده، پرویز              

       
رشیدی، ارشیا و پوریا              

       
روغنی، محمدحسین                

     
رضاعلی، امیرحسین                  

   
روحی فرد، محمود                  

   
رسولی، احمد                    

 
رفیعی راد، معصومه                    

 
رنجبر، فاطمه                    

روح زاده، یوسف                    

 
رحمت پور، فرهاد                      

رحیمی جم، منا                      

رحیمی فرد، سمیه                      

رشیدی، ملیحه                      

زینالی، زهرا              

       
زاغ، هرمز                

     
زمانی، ابوذر                  

   
زمان نژاد، لیلا                      

زمانی، مهدی                      

زیبنده پور، راضیه                      

ژاوه، سیدمحمدرضا                      

سپهوند، مرتضی        

             
سرباز ، جواد      

 

 

           
سرداربنده، هوشنگ        

             
سعیدالذاکرین، علی        

             
سلیم گندمی، حمید        

             
سازگاری ، شیرین          

 

       
سحرخیز ، علی          

           
سراج ، ستاره          

           
سجادی، عاطفه            

         
سلطانی، علی            

         
سیار، نسترن            

         
سیدمحمدخانی، سیدمجتبی            

         
سوری، اسداله              

       
سعیدفر، فائزه                

     
سامانی، زینب                  

 

سلامتی، محمد                  

   
سلمانی آرانی، نعیمه                  

   
سلیمان زاده، مریم                  

   
سید رحمت اله، خدیجه                  

   
سالمی، سینا                    

 
سرلک، علی                    

 
سروش نیا، سهیلا                    

 
سلیمانی، محمدعلی                    

 
سوهانی، زهره                    

 
سیفی، سمیرا                      

شجری ، اعظم          

           

شریعتی ، حسین

         

           

شریف عسگری ، سمیه

         

           

شیخ ، مجید

         

           
شبیری، سیدابراهیم            

         
شریفی نامی، زهرا            

       
شریفات، امین              

       
شفیع زاده، سینا              

       
شوقی ، آرمین              

       
شهریاری، قربان              

       
شاهانی، مهرداد                

     
شریفی نامی، مهناز                

     
شیرزاد، احمد                  

   
شعر بافی فخری ، علیرضا                      

شمس اسفندآبادی، زهرا                      

صفرزاده ، سارا          

           
صباحی، مریم            

         
صدری، حسن            

         
صابری، مریم              

       
صابری، ذلیخا                      
صباحی، مهدی                      
صولت ، زینب السادات                      
ضیائی، ابوالقاسم                      
طیبی، صدیقه                      
طاهری، روح اله        

             
طاهری، شهرزاد        

             
طاهری ، مجید          

           
طاهری، فرشته              

       
طیبی، صدیقه              

       
عظیمی،  سید علی اکبر        

           
علی نژاد ، سمیرا      

               
عابدی ، مصطفی          

 

       
عسکریان ابیانه ، محمد          

         
عظیم زاده ، معصومه          

           
عباسی، نسرین            

       
عبداللهی نسب، فاطمه            

         
عسگریان، فرشته            

         
عبیدی، آیسان              

       
عسگری، مرتضی              

       
علوی، فاطمه              

       
عسگری، مریم                      
عقیلی ابرغانی، فرشته                      
علوی، فاطمه                      
عابدینی، ایمان                      
عبد المحمد زاده، نسرین                      
عباسی، سمیرا                      
عباسی، مینا                      
عقاب، مرضیه                      
غفار حسن آبادی ، حسین      

               
غریب ، بیژن          

           
غفارحسن آبادی، پیمان            

         
غیاثوند، علیرضا                

     
غفاری، زینب                  

 

فاطمی ، صفا          

           
فروتنی راد ، حسین          

           
فضلی ، نادر          

           
فریدونی، محمدصابر            

         
فتح العلومی، ماندانا              

       
فتحی، آزاده              

       
فخری، لیلا              

       
فرد حسینی ، مجتبی              

       
فرهومند ، جمیله              

       
فشکی، محسن              

       
فضلی، حسن              

       
فیاض بخش، حسین              

       
فرهانی، مهرداد                

     
فراهانی، ایمان                    

 
فرنیا، مجید                      

قاضی سعیدی، محمود        

             
قائمی، پروین        

             
قشلاقی، لیلا        

 

         
قاضی نور ، کمال الدین          

           
قرائی ، علی          

       
قلیان ، محمد          

           
قصری، مرتضی                

     
قاضی زاده، الهام                    

قاجار، ربابه                      

قدک سازخسروشاهی، لیلا                      

قربانی صدر، علی                      

کامرانینان ، عباسعلی          

           
کبیریان ، طوبی          

           
کشاورز ، محمد علی          

           
کشوری ، حمیده          

           
کنعانی ، مسعود          

           
کی نژاد ، راحله          

         

کاسی زاده، پژمان              

     

کاهن، مهناز              

       
کهنموئی زاده              

 

     
کاظم زاده، علی                

     
کتابخانه بنی فاطمه                

     
کتابخانه تخصصی امیرالمؤمنین علیه السلام                

     
کتابخانه ملی ایران                

   

کرباسچی، امیرحسین                

     
کافی امامی، محمد مهدی                  

   
کرده کوهی خراسانی، مژگان                  

   
کشاورز، محمد علی                  

   
کیائیها ، محمد                      

گلشنی، زهرا        

             
گیلانی، اشرف                    

 
لولایی، حلیمه            

         
لطف محمدی، محمد                      
مسعودی قازیار ، علی      

             
مقصودی، مجید        

 

 

   
ملکی، سوسن        

             
ملکی، علیرضا        

             
ملکی، محمدهادی        

 

     
موسسه فرهنگی گلها        

             
موسسه فرهنگی نبا          

         
متقیان ، مهدی          

         
محمدی          

           
مرادی دادخواه ، مظفر          

           
میر محسنی ، شیما          

           
مؤسسه فرهنگی اعراف            

         
محبی، هانیه            

         
محمدی مقدم، محمد            

         
مشایخی، احمد            

       
مکتوبیان، محمد            

         
مؤذن نژاد، حسین              

       
مؤسسه فرهنگی بیان هدایت نور              

       
محب، مریم              

   

مقبولی، حمیدرضا              

       
میربلوک، فاطمه              

       
موسوی شیاده، محمدرضا                

     
میرزایی، علیرضا                

     
ماهروح، راضیه                  

   
ماهری، محمدصادق                  

   
متقیان، مهدی                  

   
متولی، حسینعلی                  

   
محمدی معماریان، نیلوفر                  

   
محمدی، حدیث                  

   
مرادی، سهیلا                  

   
مطهری، صدیقه                  

   
ملا، محمد حسن                  

   
ممی نژاد، سامان                  

 
منافی، الهه                  

   
موسوی، جواهر                  

   
مهدوی، سیدمهدی                  

   
میربلوک، فاطمه                  

 
میرزا مهدی، مرضیه                  

   
مؤمنی، علی                    

محمودی، محمد                    

 
مردانی، یونس                    

 
مغازه ای، علی                    

 
منیری، رضا                    

 
موجبی، فاطمه                    

 
میثمی، زهرا                    

 
مؤسسه فرهنگی تربیت نوین                      

مؤسسه فرهنگی گلها                      

محبی، گلاره                      

ملاصالحی، محمدرضا                      

مهر آفر، رویا                      

میناگر، فرحناز                      

مشکانی، حسین                      

نادری، داود        

             
نوری زاده ، سمانه      

               
نادری ، امیر          

           
نظری ، محمد هادی          

           
نوریان ، حسن          

           
نیک کار ، امیر رضا          

           
نجات اللهی، مهدیه            

       
نوری، فاطمه            

         
ناقلی، راضیه              

       
نوروزی، محمدمسعود              

       
نیکونسیم، پیمان              

       
نجفی، زهرا                

     
نجارزاده ، امیررضا                  

 

نظری، عطا                  

   
نقش، شهرزاد                    

 
نیکوکار، محمدصادق                    

 
نجات الهی، کبری                      

نیکوکلام، حسین                      

وحدتی ، فریما      

               
وفائی، سیاوش        

             
وکیلی، محمد                  

   
همت پور، آناهیتا        

             
هژبر نژاد ، نوشین          

           
هاشمیان سیگارودی، سیده نساء            

         
هاشمی، سمیرا              

       
هژیر نژاد ، نوشین              

       
هاشم زاده، حسین                

     
هرسینی، نغمه                  

   
همت پور، آرمینا                    

 
هادی سبیل، سودابه                      

یزدان پناهی، پرویز                

     
یزدی زاده، مصطفی                  

   
یزدان پناه، عباس                      

 

 

 

اهدای کتاب، اهدای اندیشه

 

 

 

مجموع تعداد کتب اهدایی(سال 94)

 

 

 

 

کتب هدایی
تعداد عنوان در ماه 1168 4127 2762  3622  4259   3044 3656  3829  3758   4763 4527  4649 
تعداد نسخه در ماه 1218 5455 3323   4524 6966  4080   6135  4339  4667 7292  5309 6152 

 

 

 

 

 

نام اهدا کنندگان (سال 94)

 

 

 

 

 

 

- حرف اول نام خانوادگی مورد نظرتان را انتخاب کنید.

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی
آذرنیان، امیرحسین

           
 
     
 
اسدی نهاری، نادر

                   
اخوان مقدم، زهره                        
اسکویی، بهزاد                        
اصفهانی، معصومه                        
افشاری، فرزانه                        
امامی آرندی ، عباسعلی                        
انصاری، طیبه                        
ابراهیم شیرازی، ایران                        
اخوان کرباسی، حسین                        
امیر ریاحی، هانیه                        
امیری، فریده                        
اوزار، حوریه                        
آذرمینا، سپهر                        
آریایی، بنت الهدی                        
آشوری، ندا                        
آقای دکتر حسینی                  
 
   
آقای رضایی                        
ابراهیمی، طاهره                        
استادی جعفری، علی                        
افشاری، مرجان                        
امیرزاده، مهران                        
آذرخشی، گیلاندخت                        
آیت اللهی، محیا                        
احتشام حسینی، سیدمحسن                        
اختری، سیدمهدی                        
اسعدی، زینب          
 

 
         
اسمعیلی، محبوبه                        
امیرریاحی، هانیه                        
آذرگون، نسرین                         
آذرمگین حقیقی، امید                        
ابوالقاسمی، محبوبه                         
انواری، سعید                         
 اوجاری، محمدحسن                        
ابصار، مجتبی                        
اربابی، ناهید                        
اسحاقی، سهند                        
امیری خواه، مریم                        
امینی، محمد                        
انتشارات تیمورزاده                        
اوحدی، خلیل اله                        
آذرنیا، سپهر                        
آل حیدر، شیما                        
احمدی، فاطمه                        
اسماعیلی، محبوبه                        
اصلان زاده، نیره                        
اصلانی، زهرا                        
اعتمادی دیلمی، محمد                        
امیری، منصوره                        
اوراهم دمو، ویکتور                        
احمدوند، اعظم                        
امیری، عاطفه                        
امیری، فاطمه                        
امیری، محمدامین                        
انصاری، مرضیه                        
آلانی، محمدرضا                        
ابوطالبی راد، ندا                      
اکبری، مرضیه سادات                        
آقالی، ماندانا                    
 
 
احمدی نژاد، زهرا                        
احمدی، سیده ملیکا                        
اسلامی، امیرمحمد                        
افشاری، فرزانه                        
اقبالی، مریم                        
امینی، فرشید                      
اولیایی، بابک                        
آقامیری، محمدجواد                      
آقای روحانی                      
اخلاقی، سیمین دخت                      
باقری، حورا

                     
بلوچ، محمد

                     
بیک پور، زهرا

                     
بزازان، رضا                        
بوبه رژ، آتنا                        
بابارئیسی، محمد                        
برار، شیوا                        
بادامچی، ثریا                        
بازیان، پروین                        
بایرام حقیقی، اشکان                        
بدر، میثاق                        
بزرگی مقدم، عبدالمجید                        
بنیاد دایره المعارف اسلامی                        
باغستانی، اشرف                         
باقری، اکرم           
 
           
 بصیر، رهام                        
باقرزاده فتحی، آزاده                        
بصیر، عباس                        
بدیعی، علی            
 
         
بهبهانی، سیما                        
بیاتی، مهرداد                        
باغستانی، اکرم                        
بال، زهره                        
برازش، علیرضا                    
بوسجینی، لیلا                        
بابازاده، روزبه                        
برقی لشگری، بهجت                        
بید مشگی پور، فرانک                        
بالار، محمدامین                      
بهنیا، محمدکاظم                      
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه                        
پناهی، محمدجعفر                        
پیرواصفیا، مریم                        
پارسافر، زهرا                        
پازوکی مهر، علی                        
پناهی، عبداله                        
پورزارع، پارمیدا                        
پرنده، مریم                        
پوررضا، مونا                        
پرتوی، فاطمه                        
پورفرزاد، عطیه                      
تمیزی ، هیام

         
تبریزی ورزقانی، مهتاب                        
تفقدی، محمودرضا        
 
             
تاجیک، الیاس                        
تیموری، خشایار                        
 تاجدین، نسرین                        
 تاجیک کرد، محمدحسین                    
تنهایی راد، سپیده                         
تاجیک، محمد حسن                        
ثلاثی، علیرضا                        
 ثاقب، منوچهر                        
جمالی، نغمه                        
جعفری بیدهندی، مرضیه                        
جوانمردی، شیلان                        
جوینده میرزا، اکبر                        
جلالی، مرتضی                        
جودی، هدیه                        
جبین شناس، امین                        
 جعفرپور، مصطفی                        
جهانی، سارا                       
جعفری هرندی، محمدرضا                        
جلالی فراهانی، محمد                        
جوادی، ابتسام                        
جهان آبری، علی                        
جهانی، کامبیز                        
جزینی، مهدی                        
جعفری، محمدحسین                        
جودی، امیرحسین                        
جعفرپور، نرگس                        
جاوید پور، زهره                        
جعفرنژاد، معصومه                        
جمالی، رزا                        
جیرانی، فرزانه                        
جباروند، وحید                      
جوادی، سارا                      
جهانی، آرزو                      
چرخیان، پروین                        
چشمه، محمدرضا                        
چهره برق، امین رشید                      
چقائی، فرشاد                      
حاجی سعید، سرور

                   
حسینی، ابوالفضل

                     
حسینی، علی

                     
حاتمی هنزاء، راضیه                        
حداد، محمود                        
حسینی، علیرضا                        
حسینی، فریده                        
حسینی، مریم سادات                        
حاتمی، راضیه                      
حاجی زاده، ندا                        
حفظی، محسن                        
حاجی، مهدی                  
حسنی، الهام                        
حیدری، مریم                        
حدادعادل، غلامعلی                        
حسن جانی، زهرا                        
حسنی، زهرا                        
حسینی، سیدمحمدامین                        
حضرتی، لیلا                        
حسن جانی، زهرا                        
حقیقی، پروین                        
حمیدی، جمال                        
حسینی، شیما                    
حسینی شاندیز، سیده آرزو                      
حبیب، یاسر                        
حجی زاده، معصومه                        
حسنی، حمیده سادات                        
حیات شاهی، سید علی                      
حاج محمدی، بهناز                      
 
حجازی نژاد، رضا                        
حسنی، فریده                        
حسینی، سیدمرتضی                        
حمیدی، حامد                        
خرازیان، شکوه

                     
خاتونی، سمانه                        
خانعلی زاده، رقیه                        
خورچه فراهانی، مرضیه                        
خونساری، سوسن                        
خاجی، مجید                        
خزاعی، سهیلا                        
خورچه فراهانی، مرضیه                        
خدابخش، مجتبی                        
خسروجردی، ندا                        
خانعلی زاده، رقیه                        
خامه، حسین                        
خراسانی، مژگان                        
خیرآبادی، عاطفه                        
خانقاه، پگاه                        
خرازی، محمدحسن                        
خلیقی، نغمه                        
خوانبان، کیان                        
خانم زمان نژاد                      
 
خانم کرمانی                        
خانه قرآن                        
خوشخرام، الناز                      
 
خوشخو، امیردخت                        
دربندی، شکوفه

                     
دانشگاه علوم اقتصادی                        
داودی، محمد                        
درخشانیان، هوتن                        
دورفرد، سیدحسن                        
دانشگر، ستاره                        
دانشور، شیرین                        
داودی، سعیده                        
دبیری خواه، زهره                        
داوری، معصومه                         
 دستان، حسن                        
دشمن گیر، سمانه                         
دلخواه، فاطمه                         
دلشاد، فریده                        
دیانی، یاسر                        
دشمن گیر، محمدصادق                        
دلاوری، شیده                        
دژآگاه، امیر                        
دانشمندی، پروین                        
دهاقین، مهدی                      
 
رستمی، الهام

                     
رزمگاه، صدیقه                        
رضوی زاده، افشین                        
راد، سیدمسعود                        
رحمانی، علی جان                        
رضائی مهر، هادی                        
رضوی زاده، افشین                        
رعیتی، محبوبه                        
روانخواه، سمیرا                        
راحل، معصومه                         
 رحیمی، محمد                        
 رسولی، سیده معصومه                        
رضایی، پرستو                         
رخشانی، پگاه                        
رسولی، نقی                        
راسخی، مجید                        
رحیمی فرد، سمیه                        
رشیدچهره برق، امین                        
رضایی پناه، مرضیه                        
رمش، سوگل                        
روحانی راوری، مرتضی                      
رحیمی، مریم                        
راستگو، عزیزاله                        
راستگو، فرزانه                        
روحی فرد، محمود                        
زمانی، مهدی

                     
زندی لک، محسن

                     
زرچوقیان، فرشاد                        
زمان نژاد ثمرین، امین                        
زعفرانی، عدنان                        
زارع، مینا                        
زاهدی، روزبه                        
زاغ، هرمز                        
زندیه، مسیحه                        
زیبنده پور، راضیه                        
ژرفا، مهناز                        
ژاله جعفری، هادی                        
سربازوایقان، سیف اله

                     
سیفی، محمد

                     
ساداتی، سیدنصراله                        
ستاری، محمدرضا                        
سرداری منفرد، زهرا                        
سلمانیه، فردین                        
سهلانی، مجتبی                        
سامانی، زینب                        
سیدرضازاده، بهاره                        
سخانه وش، شهاب                        
سربازحسینی، صالحه                        
سرشین، فرامرز                        
سلمانی آرانی، نعیمه                        
سیداحمدیان، مژان                        
سرداربنده، هوشنگ                         
سیابی، علی                         
سیدصدری، سیدعلیرضا                         
 سیری نژاد، اکرم                        
سربازحسینی، سعید                        
سرشناس، عبدالکریم                        
سعادتمند، علیرضا                        
سلوکی، سعیده                        
سوادکوهی، مریم                        
سدید، مهناز                      
سیدحسینی، صادق                        
سکاکی، حمید                    
سالمی، امیرحسین                      
سالمی، بیژن                        
سیار، نسترن                      
 
شکوه عبدی، علی

                     
شریعتی، فرشته                        
شریفی، مهناز                        
شیرازی، فرشته                        
شریفی نامی، زهرا                        
شعر بافی فخری، علیرضا                        
شفیع زاده، سینا                        
شیخ، مسعود                        
شیخی، محبوبه                        
شجاع الدین، محمدمهدی                        
شکوهی، محمدرضا                        
شاه حسینی، سعید                         
شمس اسفندآبادی، زهرا                         
شامخی، طاهره                        
شاه مرادی، سحر                        
شاهانی، راحله                        
شمسایی، مهناز                        
شامحمدی، مریم                        
شیخ الاسلامی، علی                        
شاملو، ثمانه