جشن هستی : گفتاری درباره چهارشنبه سوری ، نوروز و سیزده بدر
حیدری منفرد، اصغر
ج 965ح26955/394
200456
گواهان
1385

نخستین روز بهار، گوئی نخستین روز آفرینش است. مقدمه کتاب با مطلبی زیبا درمورد نوروز از کتاب کویر دکتر شریعتی آغاز شده است . نویسنده کتاب ؛ نوروز را جشن هستی معرفی کرده است و به افسانه های مختلف درباره پیدایش نوروز اشاره کرده است و در فصول بعدی مطالبی در مورد مراسم چهارشنبه سوری، خانه تکانی، عدد هفت و هفت سین، جشن سیزده فروردین پرداخته است همچنین در مورد نحوه اعلام زمان تحویل درگذشته و در ایران امروز مطالبی ارائه شده است.