نوروزگان : گفتارها و سرودهایی در آیین های نوروزی
هنری ، مرتضی
ن739ه26955/394
117563
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، اداره کل امور فرهنگی
1385

شکوه نوروز در این است که ما مردم بهترین زمان را برای تجلی همه زیباییها، برای نشان دادن محبت به همدیگر انتخاب کرده ایم. بخشی از کتاب حاضر به بررسی تقویم یا گاه شمار خورشیدی پرداخته است و نحوه تقسیم بندی ماه ها و روزهای سال خورشیدی را در گذشته بررسی کرده است. در بخشی دیگر از کتاب به جشن چهارشنبه سوری و مراسم و خوراکی های این جشن پرداخته است. در بخش بعدی آیین و مراسم و بازیهای نوروزی مورد مطالعه قرار گرفته است و در بخش نهایی سروده های شاعران در مورد نوروز آورده شده است.