نوروز، اولین روز طلوع خورشید
ناصحی، عبدالمقیم
ن161ن26955/394
132104
زعیم
1388

اولین روز بهار نوروز است؛ فصل تغییر و تحول و سرسبزی و شادابی طبیعت که در انسان ها هم تحول روحی و معنوی ایجاد می کند. ویژگی اصلی کتاب حاضر ارائه مطالب به صورت خلاصه است. این کتاب به مباحثی مانند: تاریخچه پیدایش نوروز، نوروز و جنبه های مختلف آن، آیین نوروزی پرداخته است. همچنین عید نوروز را از دیدگاه امامان، علما، فقها نیز بررسی کرده است و اشاره ای نیز به نوروز در صدر اسلام دارد.