50 روش ساده برای علاقه¬مند کردن فرزند به ورزش و سلامتی
جوان لندی و کیت باریج
سارا رئیسی طوسی
1385 پ 657 ل 7042/ 613
157753
صابرین، کتاب های دانه
1385

این کتاب شامل 50 فعالیت ساده و لذت بخش برای والدین و بچه هاست که به بچه ها کمک می کند نسبت به آمادگی جسمانی احساس خوبی پیدا کنند و از پرداختن به آن لذت ببرند. هر فعالیت دستورالعمل ساده ای دارد، وسایل مورد نیاز را ذکر می کند، نکته های ایمنی را یادآوری می کند و میگوید که چگونه فرزندانتان را برای انجام فعالیت های بیشتر تشویق کنید. در انتهای کتاب نیز برخی روش های نامناسب ورزش توضیح داده شده و جایگزین های آن مطرح شده است.