اعتماد به نفس
باربارا دی آنجلیس
1390 الف 889 د 2/155
177620
نسل نواندیش
1390

کتاب حاضر پاسخ به پرسش هایی از قبیل "چگونه اعتماد به نفس بالایی به دست آوردید؟ برای تقویت اعتماد به نفس و خودباوری چه توصیه هایی دارید؟ چه چیزی بیش ترین کمک را به شما کرده تا بتوانید اعتماد به نفس و خودباوری و ارزش شخصی تان را به دست آورید؟ و..." را میتوانید در لابه لای صفحه های این کتاب کوچک اما مقتدر پیدا کنید. در این کتاب همچنین تفاوت اعتماد به نفس با غرور شرح داده شده است.