اعتماد به نفس سالم : آیا امکان تغییر و بهبود در اعتماد به نفس وجود دارد؟
بهروز بیرشک
1388 الف 934 ب 2/155
136138
قطره
1381

اعتمادبه‌نفس مربوط به یک فرهنگ، یک منطقه یا یک کشور خاص نیست، ولی نوع تربیت والدین، خانواده، و سایر عوامل فرهنگی ـ اجتماعی در شکل‌گیری آن بسیار مؤثرند. افراد بعضی از جوامع، به دلایلی خودشان را قبول ندارند، از وضعیت زندگی خود شکایت دارند و از آن راضی نیستند. این نارضایتی به مرور باعث کاهش اعتمادبه‌نفس آنان می‌شود. طبیعتاً جامعه‌ای که اعضای آن اعتمادبه‌نفس متعادلی نداشته باشند، جامعه‌ی شکوفایی نخواهد بود و مشکلات عدیده‌ای خواهد داشت.
در این کتاب تلاش شده علل کاهش اعتمادبه‌نفس بررسی شود، ویژگی‌های افرادی که از اعتمادبه‌نفس مناسبی برخوردار نیستند بیان شود و راه‌های تعدیل اعتمادبه‌نفس توضیح داده شود.