اخلاق در بازار: به ضمیمه فتاوای حضرت امام خمینی ( قدس سره) در آداب کسب و تجارت
صنعتکار، حسن
الف876ص655/297
152442
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز انتشارات
1380

کسب و تجارت در اسلام برای خود شرایط خاصی دارد و چهارچوبه آن معین شده است و باید بازرگانان و پیشه وران قبلا آن را بیاموزند. این کتاب به توضیح معنای تجارت و اقسام آن پرداخته و ارزش و اهمیت کسب و تجارت از دیدگاه اسلام و مستحبات و مکروهات و محرماتی که در زمینه کسب و کار و تجارت وجود دارد را بیان کرده ؛ همچنین برخی از راه حلهای مشکلات اقتصادی را ارائه داده است؛ و در فصل پایانی فتواهای امام خمینی رحمه الله علیه در زمینه احکام کسب و تجارت بیان شده است.