راهنمای خانواده برای ترغیب کتابخوان های کودک و نوجوان
بلچ فورد، روی
حدوت، سیروس ؛ مرعشی، سید علی اکبر
ر637ب5/028
57671
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. انتشارات سروش
1381

اهمیت کسب مهارت های خواندن در طول سال های تحصیلی و کاری، تا پایان عمر بر کسی پوشیده نیست. نقش بازی در یادگیری کودکان و رشد هوشمندی آنان نیز امری بدیهی است. کتاب حاضر براساس این دو نظریه تهیه شده است یعنی «استفاده از بازی و سرگرمی برای تشویق کودکان به خواندن» ؛ و بازی ها و سرگرمی هایی را ارائه داده است که با استفاده از آنها مربیان و والدین می توانند کودکان را به مطالعه تشویق و علاقه مند کنند.