اسرار موفقیت ...
برایان تریسی
آزاده سخایی‌منش
1393 الف 553 ت 1/ 158
181726
آسمان علم
1393

امروزه به علت گرایش افراد جامعه به کسب ثروت و بقای مالی مناسب، شغل را بهترین عامل در برانگیختن حس خوشبختی خود قلمداد نموده و رضایتمندی را تنها در رفع احتیاجات خود می‌دانند. با مطالعه این کتاب با توسعه‌ی دید درونی می‌توانید زمان‌تان را مدیریت نموده و با بهره از جادوی جذبه بر نیرو و قدرت گفتار مثبت خود بیفزایید، و در نهایت با تکنیک‌های موفقیت آشنا گردید.