فرازهایی جذاب و خواندنی از: امام علی (ع)
جعفری تبریزی، محمدتقی
ف 466 ج 951 / 297
18980
جهان آرا
1379

نویسنده در کتاب فرازهایی جذاب و خواندنی از امام علی (ع)، شخصیت حضرت علی علیه السلام از دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار داده است. فصل های کتاب عبارتند از:
فصل اول: علی و سیاست
فصل دوم: علی و جهاد
فصل سوم: علی و نهج البلاغه
فصل چهام: علی و عرفان مثبت
فصل پنجم: علی و مسأله مرگ