رفتار شناسی امام علی علیه السلام در آیینه تاریخ
بیضون، ابراهیم
علی اصغر محمدی سیجانی
1379 ر 946 ب 951 / 297
152905
دفتر نشر فرهنگ اسلامی
1379

کتاب حاضر ترجمه الامام علی فی رؤیه «النهج» و «روایه» التاریخ نوشته دکتر ابراهیم بیضون است. هدف مترجم، قرائت تاریخ امام علی (ع) بر اساس یک نگرش علمی اصولی است و بیشتر بررسی ابهامات در تاریخ آن حضرت است که از آغاز دوران رسالت پیامبر (ص) تا دوره فتنه که پایه های تجربه پیشتاز اسلام در مدینه را می لرزاند. مطالب این کتاب در چهار فصل تقسیم بندی شده است:
فصل نخست: پیش از اسلام
فصل دوم: علی (ع) و خلافت
فصل سوم: نمای حکومت و اندیشه سیاسی
فصل چهارم: شخصیت ها و ابهامات