علی علیه السلام جانشین پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم
اسلامی، حسین
ع 528 الف 951 / 297
86694
بهراد
1379

نویسنده در کتاب "علی علیه السلام جانشین پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم" سعی نموده است تا شخصیت والای حضرت علی (ع) در مراحل مختلف زندگی ایشان ترسیم نماید. لذا با ولادت حضرت علی تا بعثت پیامبر شروع میشود و تا رحلت پیامبر ادامه می یابد. سپس از رحلت پیامبر تا ولایت حضرت اتفاقاتی که می افتد به تفصیل بیان می دارد. در ادامه بحث مفصلی را تا شهادت ایشان مطرح می نماید. در خاتمه شخصیت توصیف ناشدنی حضرت علی علیه السلام از نگاه انبیا و ادیان الهی، دانشمندان غیر مسلمان و غیر شیعه بررسی می گردد.