آخرین وصیت حضرت علی علیه السلام
بابازاده، علی اکبر
1379 آ 114 ب 951 / 297
180105
لوح محفوظ
1379

بررسی تاریخ پیامبران و سفیران الهی و جانشینان آنان نشان می دهد که آنان در پایان عمر خود نسبت به پیروان و فرزندانشان سخنانی داشته اند. امیرالمؤمنین بعد از ضربت خوردن از ابن ملجم که به شهادت آن حضرت منجر شد، دو وصیت کردند که به عنوان «وصیت آخر» تلقی می گردد. وصیت اول شامل نامه 47 به بیست فراز و وصیت دوم شامل نامه 23 در ده فراز ایراد گردیده است. هر فراز در این کتاب به عنوان یک موضوع اخلاقی و اجتماعی دقیقاً به طور اختصار به تحلیل و مجموعاً در 30 وصیت تقدیم خوانندگان محترم می نماید.