قصه کوفه: تاریخ زندگی امام امیرالمومنین علی علیه ‌السلام از هجرت به کوفه تا شهادت
نظری منفرد، علی
1386 ن س / 845 ع 951 / 297
102559
سرور
1386

نویسنده در این کتاب به زندگینامه حضرت علی علیه السلام از هجرت به کوفه تا شهادت در 15 فصل به تفصیل می پردازد. در ابتدا با خلافت حضرت علی و پیمان شکنی ها شروع می شود. سپس، با جنگ جمل، صفین، فتنه خوارج، جنگ نهروان و کودتا در مصر ادامه می یابد. در انتها توضیحاتی را در مورد همسران، فرزندان و یاران حضرت علی (ع) بیان می دارد.نویسنده در این کتاب به زندگینامه حضرت علی علیه السلام از هجرت به کوفه تا شهادت در 15 فصل به تفصیل می پردازد. در ابتدا با خلافت حضرت علی و پیمان شکنی ها شروع می شود. سپس، با جنگ جمل، صفین، فتنه خوارج، جنگ نهروان و کودتا در مصر ادامه می یابد. در انتها توضیحاتی را در مورد همسران، فرزندان و یاران حضرت علی (ع) بیان می دارد.