در حریم نور : نیایشهای ماههای رجب، شعبان، رمضان همراه با دعای ابوحمزه ثمالی
محمدمهدی فولادوند، ابوالقاسم حسینی (ژرفا)
1379 411 د 772 /297
100347
دفاع
1379

دعا همان گونه که تجلی فقر و عشق است، آموزنده حکمت و زبان حق گویی و سلاح مبارزه نیز هست. دعا روح آدمی را تغذیه میکند و جانش را طراوت می بخشد. آنچه در این دفتر کوتاه است گزیده ای از ذکرها و دعای سه ماه ارجمند رجب، شعبان و رمضان؛ که بهترین هنگامه های راز و نیاز با دوست و غنا بخشیدن به ارتباط معنوی بنده و پروردگارند.