شرح زیارت رجبیه : در فضیلت زیارت حضرت رضا علیه السلام در ماه رجب و شرح زیارت رجبیه حضرت ولی عصر علیه السلام و...
تالیف محمدباقر بیرجندی ؛ تحقیق و تصحیح محمدحسین صفاخواه ، عبدالحسین طالعی
1379 ز 82ز 777 /297
43261
ابرون
1379

ماه رجب، بهار اولیای خدا و طلیعه کاروان برکت خیز ماه شعبان و ماه رمضان است. در دوره جاهلیت این ماه را ماه حرام می دانستند و در این ماه دست از جنگ بر میداشتند. پیامبر خدا و ائمه معصومین در این ماه شریف، چند برابر ماه های پیش از آن، به عبادت خدای عزوجل می پرداختند و این باب هدایت و نجات از مهالک حب دنیا را به دوستداران و پیروان خود نیز می آموختند. از جمله اعمال عبادی مهم در ماه رجب، زیارت بیت الحرام و مشاهد مشرفه معصومین بزرگوار است.