رجب، ماه فضیلت ها
عبدالمقیم ناصحی
1392 ر 161ن 354/297
171367
پیام سفید
1392

سلام بر ماه رجب که با حرمنی انبوه از برکت و سرور و نور و روشنایی، به ما روی می آورد. بر لب هایمان تبسم می نشاند و از دل هایمان غم و اندوه را می زداید. سلام بر ندای ملکوتی « ملک داعی» (فرشته فراخوان) که به فرموده پیامبر اسلام با فرارسیدن ماه رجب هر شب تا صبح این گونه آدمیان را خطاب می کند:

«خوشا به حال تسبیح کنندگان خدا! خوشا به حال فرمان برداران خدا»

چه روزها و ساعات قشنگی که در این ماه منتظر بندگان خداست و چه بنده هایی که روحشان برای یک لحظه خلوت کردن با خدای خویش در این ماه پر میزند. ماهی که با نبوت و امامت پیوند خورده و عاشقان را در زیر سایه نخل ولایت گرد هم آورده است.