انواع سوپ
کلارک، پاملا
نجمه سید مهدی دربندی
1384 الف 616 ک 813 / 641
152597
پیک گل واژه
1384

نویسنده در این کتاب طرز تهیه انواع سوپ ها را آموزش داده است. ابتدا دستور العمل های اصلی برای تهیه سوپ با آب گوشت، مرغ و سبزیجات را توضیح داده است. سپس روش طبخ انواع سوپ ها به ترتیب: سوپ های سنتی، سوپ های مدرن و سوپ های ممتاز را به تفصیل بیان کرده است. برای مخاطبینی که علاقه مند هستند در برنامه غذایی شان از سوپ با تنوع تهیه بهره مند شود، مطالعه این کتاب بسیار ارزشمند توصیه می شود.