کباب ماهی و میگو
ریچلن، استیون
فاطمه عسکریان
1388 ک 938 ر 76 / 641
120788
انتشارات علمی آبزیان
1388

کباب کردن از روش های مرسوم طبخ ماهی است که در بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکا و آسیای جنوب شرقی مرسوم است. کباب ماهی که به روش های گوناگونی درست می شود، به بهترین وجهی می تواند ارزش غذایی ماهی را به مصرف کننده منتقل نماید و این برای مصرف کنندگانی که رژیم غذایی دارند و یا علاقه بیشتری به خوردن ماهی با طعم ویژه آن دارند، ارزنده می باشد.