آشپزی گیاهی نزد ملل مختلف حاوی بیش از 240 دستور غذایی بی نظیر جهان
داسا، کورما
بزرگمهر گل بیدی
1388 آ 192 د 5636 / 641
110533
بهجت
1388

این کتاب بی نظیر که مجموعه ای از دستورهای آشپزی ملل مختلف جهان است حاصل بیست سال تجربه کورما داسا یکی از مجرب ترین و برجسته ترین اساتید هنر آشپزی گیاهی است که برنامه های آموزش آشپزی گیاهی وی شهرت جهانی دارد. معروفترین رستوران گیاهی استرالیا زیر نظر او اداره می شود و در قسمت های مختلفی از جهان کلاس های آشپزی ارائه می کند.

در تهیه این کتاب سعی شده هر دستور آشپزی در صفحه ای مجزا بیاید تا مراجعه به آن را آسان کند. در هر یک از دستورهای آشپزی، ترکیب پنج عامل یعنی خواص مواد، عطر، طعم، هماهنگی مواد و زیبایی غذا در نظر گرفته شده و به این ترتیب دستور غذاهایی کاملاً سالم، مغذی و خوشمزه ارائه گردیده است.